Εκτύπωση αυτής της σελίδας
04
Μαρ

Άσκηση καθηκόντων ιατρού Εργασίας

Κατηγορία: Ενημέρωση Ιατρών

 

sepe logo 330x70

 

Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Iατρών, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (Ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας και Ιατροί που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Iατρού Εργασίας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Τεχνικές οδηγίες για:

  • την εγγραφή των ιατρών εργασίας και

  • τη διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων ιατρού εργασίας μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΣΕΠΕ: https://www.sepenet.gr
Διαβάστηκε 804 φορές