Main Menu

Π.Ι.Σ
Ι.Σ.Ρόδου - Π.Ι.Σ

pis

Αθήνα 08. 06. 2021

                                                                                               Α.Π.: 9611

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σημαντική πρωτοβουλία με προτάσεις για την επαρκή εκπαίδευση και τις συνθήκες εργασίας των ειδικευομένων ιατρών έλαβε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης που διεξήχθη με δική του πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα, ο ΠΙΣ οργάνωσε την εκδήλωση προσκαλώντας τους προέδρους Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, προέδρους Ιατρικών Σχολών, προέδρους Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών/Ιατρικών Επαγγελματικών Ενώσεων και ειδικευόμενους ιατρούς- μέλη της Γ.Σ. του Π.Ι.Σ. ώστε να αποτιμηθεί η κατάσταση που διαμορφώθηκε με την πανδημία και να συζητηθούν λύσεις.

Στην τηλεδιάσκεψη προτάθηκαν τα παρακάτω:

1.Οι ειδικευόμενοι που ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους για να διατηρήσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν κανονικά στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας. Στη συνέχεια, εφόσον επιθυμούν, είναι σκόπιμο να έχουν την ευκαιρία να καλύψουν τυχόν κενά στα νοσοκομεία όπου εκπαιδεύτηκαν συνεχίζοντας ως επικουρικοί υπεράριθμοι.

2.Να δοθεί η δυνατότητα παράτασης ειδικότητας για όσους το επιθυμούν ή όσους δεν επιτύχουν στις εξετάσεις με το καθεστώς του παρατασιακού ειδικευόμενου για χρονικό διάστημα έως 24 μήνες και ανεξάρτητα εάν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον αντίστοιχο τομέα ή στο νοσοκομείο στον αντίστοιχο τομέα ή στο νοσοκομείο είτε κάνουν το μερικό, είτε το πλήρες κομμάτι της ειδικότητας, που υπηρετούν σε νοσοκομεία που νοσηλεύουν COVID-19 περιστατικά. Θα πρέπει να τοποθετούνται σε τμήματα, ιατρεία και εργαστήρια που δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στη διάρκεια της πανδημίας και να αναλαμβάνουν επεμβατικές πράξεις που απώλεσαν.

3.Υπηρεσία υπαίθρου: Να αποδεσμευτεί το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας από το προαπαιτούμενο της υπηρεσίας υπαίθρου. Να δοθεί το δικαίωμα να πραγματοποιηθεί η υπηρεσία υπαίθρου στο νοσοκομείο όπου ασκούνται για το υπόλοιπο της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου που απομένει στον καθένα. Ή να μειωθεί ο χρόνος υπηρεσίας. Δημιουργία προγράμματος διαδικτυακής υποστήριξης των ιατρών που υποχρεούνται υπηρεσίας υπαίθρου.

4.Ταχύτερη δυνατή επάνοδος σε κανονική λειτουργία των κλινικών και τακτικών ιατρείων. Αποδέσμευση των κλινών που είναι απαραίτητες για θεραπεία.

5.Αποδέσμευση μεγάλων νοσοκομείων από αντιμετώπιση περιστατικών covid και εμβολιαστικά κέντρα, προκειμένου να αποδοθούν στους ασθενείς και στους εκπαιδευόμενους ιατρούς.

6. Άμεση απαλλαγή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού από τα καθήκοντά τους στα εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν με προσλήψεις νέων ειδικών ιατρών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ή με ιδιώτες ιατρούς και αποδέσμευση των ειδικευμένων από τις δειγματοληψίες για covid test.

7.Ενίσχυση των νοσοκομείων με το απαραίτητο προσωπικό του οποίου η έλλειψη επηρεάζει την εκπαίδευση (νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό των οποίων καθήκοντα εκτελούν οι ειδικευόμενοι, αναισθησιολόγοι από τους οποίους εξαρτάται ο αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων).

8.Ορθή τήρηση και έλεγχος ημερολογίου εκπαιδευτικής άσκησης (logbook) στις κλινικές. Δημιουργία ψηφιακού logbook πανελλαδικής εμβέλειας, το οποίο θα μπορεί να συμπληρώνεται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτή, με ταυτόχρονη αξιολόγηση και των εκπαιδευτών.

9.Ενίσχυση προπτυχιακής εκπαίδευσης- εφόσον οι τελειόφοιτοι έχουν έλλειψη στις κλινικές δεξιότητες και στην επαφή με τους ασθενείς, λόγω COVID-19.

10.Επιλογή αριθμού ειδικευομένων με βάση τις δυνατότητες εκπαίδευσης και όχι με βάση τις νοσηλευτικές ανάγκες. Σκοπός είναι να εκπαιδευτούν σωστά οι ειδικευόμενοι και όχι να καλυφθούν οι ανάγκες του ΕΣΥ μέσω αυτών. Επίσης, περιοδικός έλεγχος ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τον ΠΙΣ.

11.Μονιμοποίηση της δυνατότητας διαδικτυακής παρακολούθησης για τους ειδικευόμενους, ως αντισταθμιστική αύξηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών.

12.Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης – Τράπεζας γνώσεων στη σελίδα του Π.Ι.Σ. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργία «πύλης/πλατφόρμας» στην ιστοσελίδα του Π.Ι.Σ. για θέματα εκπαίδευσης κορμού ή θέματα που θα προτείνονται από ιατρικές εταιρείες. Θα συνοδεύονται από ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και θα εκδίδεται πιστοποιητικό που θα εντάσσεται στο εγχειρίδιο (logbook).

13.Αύξηση κλινικών που εκπαιδεύουν συγκεκριμένες ειδικότητες, σε αντιστοιχία με τα διεθνή πρότυπα. (π.χ. Νευροχειρουργική- 47 Νευροχ/κές κλινικές, 35 από αυτές δίνουν ειδικότητα. 5.000 νευροχειρουργικά περιστατικά στην Ελλάδα).

14.Να υπάρχουν και να εφαρμόζονται ενιαία προγράμματα εκπαίδευσης (θεωρητικό – πρακτικό) για κάθε ειδικότητα, σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα της χώρας.

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας

Δρ Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος             Δρ Γεώργιος Ι. Ελευθερίου

Πλαστικός Χειρουργός                           Αγγειοχειρουργός

pis

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Δελτίο Τύπου.

Έκτακτη Συνάντηση με τον Υπουργο Υγείας για τους εμβολιασμούς και ρυθμίσεις για τους εμπλεκόμενους ιατρούς

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

pis

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος - Δελτίο Τύπου για τον αποκλεισμό των ιατρών από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για διάφορους επαγγελματικούς κλάδους.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

pis

Δελτίο Τύπου Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. "Προτάσεις για την ενίσχυση του συστήματος Υγείας - COVID-19"

 

Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2020

                                                                        Α.Π.: 7601

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου σε έκτακτη συνεδρίασή του, χθες 12-11-2020, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, προτάσεις για άμεση

ενίσχυση του Συστήματος Υγείας, ενόψει της πανδημίας οι οποίες εστάλησαν στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, στους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, στους

εκπροσώπους των Ι.Σ. και στις Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες/Ιατρικές Επαγγελματικές Ενώσεις.

Οι προτάσεις του Π.Ι.Σ. συνοψίζονται στα κάτωθι:

Πλαίσιο προσωρινής ενίσχυσης του ΕΣΥ με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα . Οι ελάχιστες προδιαγραφές αυτής της συνεργασίας προτείνεται να είναι:

1. Συλλογική σύμβαση με τον ΠΙΣ.

2. Ειδικότητες: παθολογία, γενική ιατρική, παιδιατρική, πνευμονολογία, καρδιολογία, αναισθησιολογία, χειρουργική, γυναικολογία, ακτινολογία, βιοπαθολογία,

νεφρολογία, ΩΡΛ και κάθε άλλη ειδικότητα που θα κριθεί αναγκαία από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Πρόσκληση σε ανειδίκευτους ιατρούς σε περίπτωση έκτακτης

ανάγκης.

3. Πρόσληψη ανάλογη των προσόντων, ετών προϋπηρεσίας, διδακτορικής διατριβής και ακαδημαϊκών τίτλων. Όχι ενασχόληση με διοικητικά καθήκοντα.

4. Μηνιαία αποζημίωση μεγαλύτερη της προβλεπόμενης από την τρέχουσα ΠΝΠ κατά ελάχιστο με προσαύξηση 50%, αφορολόγητα, με πρόσθετο δικαίωμα διενέργειας

εφημεριών με αντίστοιχη αποζημίωση, αμοιβή για κατ’οίκον επίσκεψη και για τηλεσυμβουλευτική ασθενών με COVID-19.

5. Διάρκεια σύμβασης 6-12 μηνών ανάλογα με τις ανάγκες.

6. Διακοπή σύμβασης με προειδοποίηση από τον ιατρό ενός μηνός και τριών μηνών για το νοσοκομείο.

7. Δικαίωμα επιλογής πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

8. Επίδομα στέγης και κίνησης για μετακίνηση εκτός έδρας.

9. Δικαίωμα λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου.

10. Ασφάλιση υγείας και αστικής ευθύνης στο επίπεδο των μόνιμων ιατρών αντίστοιχης βαθμίδας.

11. Προϋπηρεσία για το ΕΣΥ: πενταπλάσια του χρόνου σύμβασης.

Σε ό,τι αφορά στα μέτρα για την επείγουσα ενίσχυση του ΕΣΥ ο πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προτείνει:

-Άμεση πρόσληψη των 300 μονίμων γιατρών για τις Μ.Ε.Θ. από την προκήρυξη που ήδη έχει δρομολογήσει με διαδικασίες ταχύρρυθμης κρίσης.

-Υπάρχουν περί τους 200 γιατρούς περίπου, που έχουν ολοκληρώσει την άσκηση στην ειδικότητά τους και δεν μπορούν να δώσουν εξετάσεις για τη λήψη του τίτλου της

ειδικότητας, λόγω του ότι δεν έχουν κάνει το αγροτικό τους. Επομένως θα πρέπει να δώσουν άμεσα τις εξετάσεις τους (χωρίς την προϋπόθεση του αγροτικού) και να

προσληφθούν άμεσα στα νοσοκομεία για ένα χρόνο, εκπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο την υπηρεσία υπαίθρου.

-Την άμεση πρόσληψη όλων των γιατρών (τουλάχιστον για ένα χρόνο και μέχρι οριστικής ρύθμισης), που απολύθηκαν από το πρώην ΙΚΑ και έχουν δικαιωθεί δικαστικά,

προκειμένου να στελεχώσουν τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

-Ακολούθως θα πρέπει να εξεταστεί η προσφορά (αγορά) υπηρεσιών από τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, από έμπειρους ειδικευμένους και εξειδικευμένους

γιατρούς του ιδιωτικού τομέα, με ανάθεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τις ανάγκες των νοσοκομείων ή των κέντρων υγείας.

-Επίσης να παραταθεί για ένα χρόνο η παραμονή των υπό συνταξιοδότηση γιατρών του ΕΣΥ (2020 και 2021), εφόσον το επιθυμούν, και σύμφωνα με τις ανάγκες του

κάθε φορέα και εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τις αντίστοιχες θέσεις από νέους ιατρούς. Και παράλληλα να εξεταστεί ακόμη και η επανένταξη

όσων συνταξιοδοτήθηκαν τον προηγούμενο χρόνο (2019) με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι πρόκειται για πολύ έμπειρους και εξειδικευμένους

γιατρούς.

-Θα πρέπει να αλλάξει ο υφιστάμενος νόμος για τις προσλήψεις μόνιμων γιατρών του ΕΣΥ με απλούστευση της διαδικασίας και των κριτηρίων.

Η όλη διαδικασία προκήρυξης, αξιολόγησης και πρόσληψης θα πρέπει να είναι “fast-tract” και θα πρέπει να ολοκληρώνεται αυστηρά εντός εξαμήνου.

Επίσης οι χηρεύουσες οργανικές θέσεις των Δ/ντών, να προκηρύσσονται στο βαθμό του Διευθυντή, ο οποίος θα έχει και τη διοικητική ευθύνη της κλινικής (και 

επομένως είναι περιττός ο βαθμός του Συντονιστή-Διευθυντή).

-Θα πρέπει να εξεταστούν και να αναδιαμορφωθούν οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών του Ε.Σ.Υ., ιδίως σε νοσοκομεία της επαρχίας/περιφέρειας. Παράλληλα θα πρέπει

να εξεταστεί η απασχόληση ιδιωτών γιατρών σε μονάδες του Ε.Σ.Υ. {νοσοκομεία, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία).

-Έκτακτο αφορολόγητο επίδομα στους ιατρούς ΕΣΥ για την προσφορά τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας καθώς και μισθολογική αναβάθμιση σε όλες τις βαθμίδες.

Πρόσθετα μέτρα στο επίπεδο της ΠΦΥ

-Όλοι οι γιατροί να υποβάλλονται σε τακτικό περιοδικό εργαστηριακό έλεγχο (rapid test Ag) ανίχνευσης του ιού.

-Δημιουργία τοπικού περιφερειακού συντονιστικού κέντρου με την συμμετοχή των Ιατρικών Συλλόγων (υπό την αιγίδα, τον συντονισμό και την απόλυτη καθοδήγηση

του ΕΟΔΥ).

-Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής για πολίτες (απαντούν γιατροί και μόνο, αξιοποίηση ευπαθών ομάδων γιατρών).

 

-Δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς, να κάνουν rapid test Ag στα ιατρεία τους.

 

-Κινητές Μονάδες 24ώρου λειτουργίας και από τον ιδιωτικό τομέα, στελεχωμένες, οπωσδήποτε, με γιατρό

 

-Πρώτη γραμμή άμυνας μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τα Κέντρα Υγείας 24ώρου λειτουργίας.

 

Η παράταξη όλων των γιατρών που δρουν στην ΠΦΥ σε διάταξη μάχης, δεδομένης της ανυπαρξίας οργανωμένου συστήματος ανέκαθεν, είναι κατεπείγουσα, για

να υπάρχει ανάχωμα του ιού εκτός νοσοκομείων. Το εθελοντικό τείχος του ιδιωτικού τομέα την άνοιξη κατέδειξε τη χρησιμότητα του, αλλά ο χειμώνας απαιτεί 

σχεδιασμό.

 

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

   Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας

                                          

Δρ Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος                      Δρ Γεώργιος Ι. Ελευθερίου

Πλαστικός Χειρουργός                                   Αγγειοχειρουργός

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

pis

 

Αθήνα 11 Ιουνίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μετά την έντονη φημολογία για αναστολή της εφαρμογής του νόμου που επιβάλει από σήμερα την υποχρεωτική συνταγογράφηση των αντιβιοτικών, θεωρεί ότι κάτι τέτοιο ακόμη και σαν σκέψη είναι αδιανόητο.

Και αυτό γιατί η Ελλάδα θωρείται πρωταθλήτρια μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στην κατάχρηση και υπερκατανάλωση αντιβιοτικών, με τραγική συνέπεια εκατοντάδες συνάνθρωποι μας να χάνουν ετησίως τη ζωή τους στις ΜΕΘ από ανθεκτικά μικρόβια, εξαιτίας των αντιβιοτικών που πωλούνται στα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι παρά την ύπαρξη νόμου εδώ και 47 χρόνια, στην πράξη δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Γι’ αυτό εξάλλου η όποια αναστολή για οποιαδήποτε πραγματικό ή προσχηματικό λόγο και του νέου νόμου που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020, θα είναι απαράδεκτη και σε τελείως λανθασμένη χρονική στιγμή.

Για τους παραπάνω λόγους ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί αδιανόητο οι εμπορικοί λόγοι να υπερνικήσουν την επιστημονική αναγκαιότητα και ο νόμος αυτός να έχει την τύχη άλλων νόμων των προηγούμενων κυβερνήσεων που έμειναν στα χαρτιά.

Με δεδομένο ότι στο νόμο του Φεβρουαρίου του 2020, προβλέπεται και χειρόγραφη επιλογή όταν η ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν είναι εφικτή, αναμένουμε από το Υπουργείο υγείας να διαφυλάξει τη δημόσια υγεία εφαρμόζοντας άμεσα το νόμο.

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας

                                                      

Δρ Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος                      Δρ Γεώργιος Ι. Ελευθερίου

Πλαστικός Χειρουργός                                               Αγγειοχειρουργός

pis

  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών (UEMS) πραγματοποιεί διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων εν μέσω Covid-19, «Infection Prevention and Control in the time of Covid-19».

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη, ως εξής:

 • Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020 και ώρα 18.00 κεντρικής Ευρώπης (19.00 ώρα Ελλάδος).
 • Πέμπτη,  30 Απριλίου 2020 και ώρα και ώρα 18.00 κεντρικής Ευρώπης (19.00 ώρα Ελλάδος).

Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο είναι:

https://eacademy.escmid.org/escmid/2020/covid-19/293257/n.petrosillo.e.presterl.j.p.stahl.m.sanguin

 

Αθήνα 13 Μαρτίου 2020

                                                                                                                                           Α.Π.: 5067

pis

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: Ο ΠΙΣ ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κάνει έκκληση προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην επισκέπτονται νοσοκομεία και ιατρεία όταν δεν παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα (δύσπνοια, υψηλό πυρετό). Όταν έχουν συμπτώματα γριπώδους συνδρομής, να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον ιατρό του και να μην αναζητούν τεστ για τον κορωνοϊό χωρίς ιατρική παραπομπή!

Επίσης συστήνεται να μην επισκέπτονται οι πολίτες τα νοσοκομεία και τα ιδιωτικά ιατρεία για προληπτικές εξετάσεις και προβλήματα υγείας που μπορούν να περιμένουν μερικές εβδομάδες. Με τις άσκοπες επισκέψεις σε δομές υγείας, κινδυνεύουν να μεταδώσουν ή να προσβληθούν από κορωνοϊό.

Είναι σημαντικό επίσης γα την έκβαση της πανδημίας η αποφυγή κλειστών χώρων με πολλά άτομα και ο συγχρωτισμός ακόμα και σε ανοιχτούς χώρους. Οι οδηγίες αυτές πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι προαιρετικές, αλλά υποχρεωτικές ειδικά για τα άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο, όπως είναι οι χρόνια πάσχοντες και οι άνω των 70 ετών. Αλλά είναι υποχρεωτικές και για όλους τους υπόλοιπους που επιθυμούμε να προστατεύσουμε ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ενημερώνει, ότι στο πλαίσιο αυτών των αναγκαίων μέτρων πρόληψης οι ιατρικοί σύλλογοι όλης της χώρας θα παραμείνουν κλειστοί για το κοινό μέχρι νεοτέρας. Οι γιατροί θα εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Κλειστές εξάλλου, συστήνουμε να παραμείνουν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν κοινό καθώς είναι πια εφικτή η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση αλλά και οι τηλεφωνικές συνεννοήσεις.

Με το παράδειγμα των Κινέζων και Ιταλών γιατρών και νοσηλευτών που κράτησαν και συνεχίζουν να κρατούν Θερμοπύλες στη μάχη κατά του κορωνοϊού, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί εξάλλου τους Έλληνες γιατρούς να αποδείξουν το υψηλό τους φρόνιμα.

Ο ΠΙΣ βεβαιώνει τους πολίτες και την Πολιτεία ότι το ιατρικό προσωπικό της χώρας έχει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση, θάρρος και αποφασιστικότητα, χαρακτηριστικά που το καθιστούν από κάθε άποψη έτοιμο να αντιμετωπίσει την πρόκληση της πανδημίας.

Οι μεν γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων έχουν μέσα στα χρόνια της κρίσης, πραγματοποιήσει αλλεπάλληλα crash test των αντοχών τους και έχουν αποδείξει ότι μπορούν -και υπό συνθήκες υποστελέχωσης και ελλείψεων- να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πολίτες. Κάτι το οποίο είναι βέβαιο ότι θα πράξουν και υπό συνθήκες πανδημίας. Οι δε γιατροί του ιδιωτικού τομέα είναι πάντα έτοιμοι να επιτελέσουν το σπουδαίο έργο της αποσυμφόρησης των νοσοκομείων από τα περιστατικά τα οποία δεν χρειάζονται νοσηλεία. Και να δώσουν έτσι την ευκαιρία στο δημόσιο σύστημα να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί ωστόσο, την Πολιτεία να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς στις βελτιώσεις που έχει ήδη εξαγγείλει, ώστε να μην χάσουμε το «παράθυρο» για αντιμετώπιση της πανδημίας στην χώρα μας.

Στο κάλεσμα της Πολιτείας για την στελέχωση των δομών υγείας, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος απαντά με προτροπή προς τους γιατρούς της χώρας να ανταποκριθούν χωρίς καθυστέρηση επανδρώνοντας τα νοσοκομεία στα τμήματα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Αν οι κινήσεις μας είναι συντονισμένες και άμεσες, η κατάσταση θα παραμείνει υπό έλεγχο και δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα της έκτασης που βλέπουμε στην Ιταλία.

Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους τους συναδέλφους!

Για το ΔΣ του ΠΙΣ

           Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας

                                       

Δρ Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος               Δρ Γεώργιος Ι. Ελευθερίου

     Πλαστικός Χειρουργός                           Αγγειοχειρουργός

 

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

pis

ΠΙΣ Δελτίο Τύπου. Συνάντηση Προεδρείου ΠΙΣ με τον υπουργό Εργασίας για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα.

Αθήνα 15.1.2020 

Α.Π.: 4242 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: Συνάντηση Προεδρείου ΠΙΣ με τον υπουργό Εργασίας για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα 

• Αποσυνδέονται οι ασφαλιστικές εισφορές από το εισόδημα 

• Δημιουργούνται επτά κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών με ελεύθερη επιλογή 

• Οι εισφορές θα κυμαίνονται από 210 ευρώ έως 566 ευρώ το μήνα 

• Το ασφαλιστικό σύστημα γίνεται ανταποδοτικό 

Συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας κ.Ιωάννη Βρούτση είχε σήμερα στις 13.30 το Προεδρείο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) με αφορμή τις αλλαγές που προωθούνται στο ασφαλιστικό σύστημα και αφορούν άμεσα και τον ιατρικό κλάδο. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του ΠΙΣ κ.Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, η Α’ Αντιπρόεδρος κ.Άννα Μαστοράκου, ο Β’ Αντιπρόεδρος κ.Παύλος Καψαμπέλης, ο Γενικός Γραμματέας κ.Γιώργος Ελευθερίου και ο Ταμίας τους ΠΙΣ κ.Βασίλης Ψυχογυιός

Ο υπουργός Εργασίας διατύπωσε στο Προεδρείου του ΠΙΣ τις βασικές αλλαγές του ασφαλιστικού συστήματος οι οποίες είναι μεταξύ άλλων: 

Αποσυνδέονται οι ασφαλιστικές εισφορές από το εισόδημα ενώ καταργούνται και οι ασφαλιστικές κλάσεις. 

Στη θέση τους δημιουργούνται επτά κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής κατηγορίας από τους γιατρούς, ώστε ανάλογα με τις καταβολές τους να ορίζεται και το ύψος της σύνταξης. 

Ο υπουργός Εργασίας εξήγησε στο προεδρείο του ΠΙΣ ότι πλέον το σύστημα γίνεται ανταποδοτικό, γεγονός που βρίσκει απολύτως σύμφωνο τον κλάδο. 

Με βάση το σχεδιάγραμμα που περιέγραψε ο κ.Ιωάν.Βρούτσης στον ΠΙΣ, οι εισφορές για τους ιατρούς θα κυμαίνονται από 210 ευρώ έως 566 ευρώ μηνιαίως. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας προβλέπεται ειδική μέριμνα για τους νέους γιατρούς, καθώς για τα πρώτα πέντε χρόνια του επαγγελματικού τους βίου, οι ασφαλιστικές εισφορές θα περιορίζονται στο ποσό των 126 ευρώ μηνιαίως. 

Επίσης ο κ.Βρούτσης εξήγησε ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προωθεί, οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί θα πληρώνουν μόνο μία ασφαλιστική εισφορά ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργοδοτών ή την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός και το ποσό θα αγγίζει κατ’ ελάχιστον τα 252 ευρώ μηνιαίως. 

Ταυτόχρονα θα υπάρξει αύξηση στις κύριες συντάξεις μετά τα 30 έτη ασφάλισης, διαβεβαίωσε ο κ.Βρούτσης τον ΠΙΣ. 

Παράλληλα ανέφερε ότι όλοι οι νέοι συνταξιούχοι που θα συνταξιοδοτηθούν από δω και πέρα θα λάβουν άμεσα αύξηση, εφόσον ο εργασιακός τους βίος ξεπερνά τα 30 έτη έστω και για μία ημέρα. 

Ακόμη, με βάση τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Εργασίας, θα δοθούν κίνητρα ώστε όποιος εργάζεται έως και τα 42 έτη, να λαμβάνει μεγαλύτερη σύνταξη. 

Για όσους γιατρούς συνταξιοδοτηθούν από το δημόσιο αλλά θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, το ποσοστό παρακράτησης της σύνταξης από 60% που είναι σήμερα μειώνεται στο 30%, με την προοπτική να καταργηθεί πλήρως. 

Ο ΠΙΣ θα μελετήσει διεξοδικά τις αλλαγές που προωθούνται προκειμένου να αποφανθεί επί του επίσημου κειμένου των νέων ρυθμίσεων. Ωστόσο από όσα ειπώθηκαν από τον υπουργό εργασίας, ο ΠΙΣ εκφράζει την ικανοποίηση του καθώς προσεγγίζουν τις πάγιες θέσεις του ιατρικού κλάδου. 

Στη συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας κ.Ιωάννη Βρούτση το Προεδρείο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) έθεσε επίσης τα εξής θέματα ώστε να προωθηθεί η άμεση επίλυση τους: 

-Η διάλυση του Ταμείου των Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και οι απαράδεκτες υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα προς τον κλάδο με βασικό πρόβλημα την δραματική καθυστέρηση στην απόδοση των συντάξεων.

Το Προεδρείο του ΠΙΣ ζήτησε επιτακτικά από τον κ.Βρούτση να ορισθεί νέος εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στο ΤΣΑΥ, ώστε να υπάρξει αναδιοργάνωσή του αλλά και άμεση καταγραφή της περιουσίας του. Επίσης ζητήθηκε να δημιουργηθεί το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να μετατραπεί το ΤΣΑΥ σε επαγγελματικό ταμείο, δεδομένου ότι η ευκαιρία αυτή χάθηκε για τον κλάδο την περίοδο 2012-14. 

Παράλληλα ο ΠΙΣ διατύπωσε λεπτομερώς στον κ.Βρούτση το αίτημα του ιατρικού κόσμου να συνυπολογισθούν οι αυξημένες εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα των μονοσυνταξιούχων, ώστε να τους αποδοθούν και τα απαραίτητα ποσά. 

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. 

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

Δρ Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος Δρ Γεώργιος Ι. Ελευθερίου 

Πλαστικός Χειρουργός Αγγειοχειρουργός 

pis

FOTO

Π.Ι.Σ. Συνάντηση προεδρείου Π.Ι.Σ. με τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων κ.Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση με τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κ.Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, είχε το Προεδρείο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) το μεσημέρι της Τετάρτης. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΠΙΣ κ.Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, η Α' Αντιπρόεδρος κ.Άννα Μαστοράκου και ο Γενικός Γραμματέας κ.Γιώργος Ελευθερίου.

Το Προεδρείο του ΠΙΣ συζήτησε διεξοδικά το θέμα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών υγείας, ενώ κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε ο ηλεκτρονικός φάκελος των ασθενών που θα διευκολύνει τόσο τη θεραπευτική διαδικασία, όσο και την επιστημονική εργασία του ιατρικού κλάδου, καθώς και θέματα που αφορούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ.

Επίσης συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα της ψηφιακής εκπαίδευσης των ιατρών της χώρας, μέσα από κοινά προγράμματα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.Κυριάκο Πιερρακάκη συμφωνήθηκε να υπάρχει στενή συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, δεδομένου ότι υπάρχει συναντίληψη στα ζητήματα της ψηφιακής υγείας. Στόχος να επιταχυνθεί η διαδικασία για την υλοποίηση των μεγάλων έργων πληροφορικής στην τομέα της υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός ζήτησε κατάλογο με ιεραρχημένες προτάσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για όλα τα βασικά ζητήματα της ψηφιακής υγείας.

Από το Γραφείο Τύπου του ΠΙΣ

pis

                                                                                         Αθήνα 25.11.2019

                                                Α.Π.: 3837

                                                                                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όλοι οι γιατροί της Ευρώπης το 2021 στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα θα συνεδριάσουν μετά από πολλά χρόνια οι γιατροί όλης της Ευρώπης το 2021. Τη χρονιά που η χώρα μας θα εορτάζει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, άλλη μία μεγάλη διοργάνωση επετεύχθη για την Ελλάδα.

Η UEMS - η μεγαλύτερη επαγγελματική οργάνωση γιατρών της Ευρώπης η οποία αντιπροσωπεύει πάνω από 1,6 εκατομμύρια ειδικευμένων ιατρών- έπειτα από πρόταση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) θα συνεδριάσει στη χώρα μας.

Το 2011 ήταν η τελευταία φορά που ανώτατο ευρωπαϊκό, θεσμικό ιατρικό όργανο συγκλήθηκε στην Ελλάδα.

Η UEMS είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική οργάνωση γιατρών της Ευρώπης, καθώς συμμετέχουν Εθνικοί Ιατρικοί Σύλλογοι και Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες των χωρών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης.

Η UEMS αντιπροσωπεύει τους γιατρούς στις Αρχές της ΕΕ και έχει ως αντικείμενο να προωθεί τα υψηλά πρότυπα ιατρικής εκπαίδευσης, πρακτικής και φροντίδας υγείας.

Ταυτόχρονα είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση της μοριοδότησης για τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση μέσω της EACCME (European Accreditation Council for Continued Medical Education).

Η προσεχής διοργάνωση -που συμπίπτει με τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821- διεκδικήθηκε από τον ΠΙΣ υπό την ευτυχή συγκυρία της εκλογής Έλληνα προέδρου και αντιπροέδρου στην UEMS. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην απόφαση της νέας διοίκησης του ΠΙΣ για διεύρυνση των επιστημονικών δράσεων του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο οργανισμοί συνεργάζονται ώστε τα μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης που χορηγούνται στα ιατρικά συνέδρια της Ελλάδας, να μετατραπούν από το 2020 σε ευρωπαϊκά, ώστε να τυγχάνουν αναγνώρισης σε περισσότερες χώρες παγκοσμίως. Γεγονός που θα αποτελέσει ουσιαστική ενίσχυση στα βιογραφικά των Ελλήνων ιατρών.

Να σημειωθεί ότι ΠΙΣ διεκδικεί την αδειοδότηση των ιατρικών συνεδρίων, όπως συμβαίνει σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η αδειοδότηση των συνεδρίων σήμερα γίνεται παραδόξως από τον ΕΟΦ, γεγονός που βρίσκει αντίθετους τους ιατρούς. Και αυτό διότι με τον τρόπο αυτό συνδέεται άμεσα η ιατρική εκπαίδευση με την κατανάλωση φαρμάκων. Παράλληλα προκαλείται περιττή γραφειοκρατία, αφού ακολουθούνται δύο διαδικασίες (ο ΕΟΦ αδειοδοτεί, ενώ ο ΠΙΣ αξιολογεί επιστημονικά).

Η ανεπιτυχής μετακύλιση της αρμοδιότητας από την προηγούμενη κυβέρνηση στο ΚΕΣΥ, που συνδέθηκε και με την προσπάθεια χειραγώγησης των επιστημονικών εταιρειών, ορθά ακυρώθηκε από την σημερινή ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Για την εναρμόνιση μας όμως, με την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική, η αδειοδότηση των ιατρικών συνεδρίων πρέπει να ανατεθεί στον ΠΙΣ, όπως έχει ήδη ανατεθεί η έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος και χορήγησης των τίτλων ειδικότητας.

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας

                                 

Δρ Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος               Δρ Γεώργιος Ι. Ελευθερίου

     Πλαστικός Χειρουργός                           Αγγειοχειρουργός

pis

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποστολή του ΠΙΣ στη Γεωργία για την εκλογή νέου προέδρου στον World Medical Association

Η πολυφαρμακία και η αντίσταση των μικροβίων στα αντιβιοτικά ζήτημα αιχμής για την παγκόσμια ιατρική κοινότητα και την Ελλάδα

Τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκπροσώπησαν 24-26 Οκτωβρίου στην συνάντηση του World Medical Association (Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου) ο Πρόεδρος Δρ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο Γενικός Γραμματέας, Δρ Γεώργιος Ελευθερίου και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, Λάζαρος Παπαδόπουλος.

Στην ετήσια συνάντηση, που φέτος πραγματοποιήθηκε στην Τιφλίδα της Γεωργίας, συμμετείχαν 112 μέλη Ιατρικών Συλλόγων από ολόκληρο τον κόσμο τα οποία εξέλεξαν ως νέο πρόεδρο της WMA, τον Βραζιλιάνο καθηγητή Ψυχιατρικής στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο, Δρ Miguel Roberto Jorge.

Στις πρώτες δηλώσεις του ο νέος πρόεδρος της WMA αναφέρθηκε στο παγκόσμιο πρόβλημα της αντίστασης στα αντιβιοτικά τα οποία υπολογίζεται ότι το 2050 θα αποτελούν μια από τις πρώτες, αν όχι την πρώτη αιτία θανάτου.

 Το ζήτημα αυτό αναδεικνύεται σε μέγιστο ζήτημα δημόσιας υγείας για την Ελλάδα όπου η πολυφαρμακία και η κατάχρηση αντιβιοτικών είναι ευρύτατα διαδεδομένη καθώς είμαστε από τις ελάχιστες χώρες που χορηγούνται φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή.

Μάλιστα, διαχρονικό αίτημα του ΠΙΣ είναι η απαγόρευση της χορήγησης φαρμάκων χωρίς συνταγή γιατρού και δέσμευσή του η καταπολέμηση της πολυφαρμακίας και ιδιαίτερα της κατάχρησης αντιβιοτικών.

Επίσης, ο νέος πρόεδρος του WMA επανέλαβε την πάγια θέση της Ιατρικής Κοινότητας κατά της εκούσιας ευθανασίας ασθενών με ιατρική βοήθεια και έδωσε το στίγμα της προεδρίας του κάνοντας αναφορές στη σχέση γιατρού - ασθενή.

Η αντιπροσωπεία του Π.Ι.Σ. στο πλαίσιο της συμμετοχής της στις εργασίες του WMA, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για πολλά θέματα που αφορούν στο ιατρικό επάγγελμα και την άσκηση Ιατρικής σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Από το Γραφείο Τύπου του Π.Ι.Σ.

 

pis antiprosopeia

 

 

 

 

 

pis

Σύμφωνα με τον Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α\ Αρ. 117) ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ορίζεται πλέον ως η αρμόδια αρχή, για τις παρακάτω διοικητικές διαδικασίες:

 

•        Τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

•        Τη χορήγηση πιστοποιητικών υφισταμένης επαγγελματικής κατάστασης 
           Certificate of Current Professional Status.

•        Τη χορήγηση πιστοποιητικών ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 
          Certificate of good standing.

•        Tη διενέργεια εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων και λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

•        Tη χορήγηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας.

Ενημερωτικό έγγραφο Ι.Σ.Ρ.

 •  Ηλεκτρονική πλατφόρμα Π.Ι.Σ  www.pis.gr 
  Τα αντίστοιχα προς κάθε αίτημα δικαιολογητικά βρίσκονται αναρτημένα στην καρτέλα «Ιατρικό Επάγγελμα».

 •  Πληροφορίες : Π.Ι.Σ. - Γραφείο Αδειών άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων, στα τηλέφωνα 210 7258660 - 2, πιέζοντας την επιλογή 2.

       ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 • Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται απευθείας στον Π.Ι.Σ, εκτός αυτών που αφορούν στη χορήγηση πιστοποιητικών ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (Good standing)
  τα οποία και υποβάλλονται στους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους, οι οποίοι εκδίδουν σχετική βεβαίωση που αποστέλλεται από τους Ιατρικούς Συλλόγους στον Π.Ι.Σ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 

pis

 

 • ΕΟΠΥΥ : Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη συνταγογράφηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής.
 • ΕΟΦ: Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων που περιλαμβάνονται
  στο συνημμένο πίνακα 1.
 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Υγειονομική Περίθαλψη-Ενημέρωση Συμβεβλημένων Ιατρών κλπ

          Σχετικά έγγραφα 

pis
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στη νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας με την οποία αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, μέσα από αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού τους, καθώς δεν θα αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα.
Η επιβάρυνση αυτή, παρά την έκπτωση του 15% για το 2018, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο όσων μικρομεσαίων ιατρείων απέμειναν, αυξάνει τη μετανάστευση, οδηγεί στη μαύρη εργασία και φοροδιαφυγή, προβλήματα για τα οποία καταβάλλουμε προσπάθειες να εξαλείψουμε.
Ο ιατρικός κόσμος της χώρας δεν μπορεί, όπως και οι άλλοι αυτοαπασχολούμενοι ελευθεροεπαγγελματίες, να αντέξει το πρόσθετο αυτό βάρος, αλλά και η ελληνική οικονομία και ανάπτυξη θα δεχτεί στο σύνολό της πρόσθετο πλήγμα, το οποίο δεν θα μπορεί να αναταχθεί σύντομα.

Η καταστροφή κάθε παραγωγικής δραστηριότητας, η υπαλληλοποίηση του ιατρού και η βιομηχανοποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, δεν στοχεύουν μόνο τον ιατρό, αλλά και τον πολίτη που θα υποστεί τις καταστροφικές συνέπειες.
Η συμφωνία που επετεύχθη με τους όρους αυτούς ενσωματωμένους, αυξάνει την αβεβαιότητα, ενισχύει την αγωνία και οδηγεί τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς στην απελπισία και στην προσπάθεια ανεύρεσης άλλων δρόμων για την επιβίωσή τους.
Οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας καλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους και να οργανώσουν την αντίδρασή τους, πάνω στα μέτρα που οδηγούν στον αφανισμό τους.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.
 

 

pis

Σημαντική εκδήλωση του Π.Ι.Σ στη Κω του Ιπποκράτη.

 

 

 
pis
 
Τη διαβεβαίωση ότι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί θα πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή εισέπραξε ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) κ. Μιχαήλ Βλασταράκος από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήρη Μπερσίμη και τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού κ. Κωνσταντίνο Μπαρούς.
Το θέμα της πληρωμής των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών και λοιπών παρόχων υγείας, έθεσε για μία ακόμη φορά ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης.
Συγκεκριμένα, οι κ.κ. Μπερσίμης και Μπαρούς ενημέρωσαν τον κ. Βλασταράκο ότι την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2016 εστάλησαν εντάλματα για την πληρωμή περίπου 1.500 συμβεβλημένων ιατρών. Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να σταλούν εντάλματα για την πληρωμή άλλων 2.500 ιατρών. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να έχει ενταλματοποιηθεί το σύνολο των συμβεβλημένων ιατρών. Τα εντάλματα είναι προς υπογραφή στον Πάρεδρο, ο οποίος πλέον βρίσκεται εντός του ΕΟΠΥΥ. Ο Π.Ι.Σ. ευελπιστεί ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις και θα πληρωθούν άμεσα οι ιατροί.

Η συνεχής πίεση του Προέδρου του Π.Ι.Σ, λόγω και του θεσμικού του ρόλου, προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, στο οποίο συμμετέχει, συνέβαλε σημαντικά στην έκδοση της ΚΥΑ αρ.90 παρ.7 ν.4368/16, 31 Μαΐου 2016, σύμφωνα με την οποία, οι πάροχοι θα πληρώνονται στο 100% μέσα από τον δειγματοληπτικό έλεγχο.
Για τις διαγνωστικές εξετάσεις, τα διαγνωστικά ιατρεία και εργαστήρια, και με δεδομένο ότι το παράρτημα Γ της Υπουργικής απόφασης Βορίδη (Αύγουστος 2014) δεν είχε εφαρμοστεί καθ' ολοκληρία από την ΗΔΙΚΑ, αναμένεται άμεσα η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων προκειμένου να εξοφληθούν οι πάροχοι.
Σε ότι αφορά τα Ιδιωτικά Θεραπευτήρια, στα οποία διενεργείται κλινικός έλεγχος, θα αποσταλούν διευκρινίσεις για τυχόν παραλείψεις ή κοστολογήσεις επιπλέον ΚΕΝ κ.λπ. ώστε να υπάρχουν σαφείς κανόνες, τη στιγμή που η πληρωμή πλέον θα γίνεται στο 100% μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο.
Ο Π.Ι.Σ. καλεί όλους τους ιατρούς να αποφεύγουν παραλείψεις και παραβάσεις που επηρεάζουν το υπόλοιπο ιατρικό σώμα, καθόσον ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, έχει κληθεί και ο ίδιος να διαπιστώσει ενέργειες ορισμένων παρόχων που με τις ενέργειές τους αμαυρώνουν τον ιατρικό κλάδο και δημιουργούν προβλήματα στην ιατρική λειτουργία.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δεν χρειάζεται υποδείξεις από καμία Ένωση για να επιτελεί το ρόλο του αποτελεσματικά, κάνοντας έγκαιρες παρεμβάσεις όπου χρειάζεται, προστατεύοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα των ιατρών, αλλά και την περίθαλψη των πολιτών σε μία κοινωνία που σήμερα δοκιμάζεται σκληρά.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

pis

 

- Ο Π.Ι.Σ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: το ΕΣΥ αργοπεθαίνει

- Χρειάζεται οργανωμένη και άμεση παρέμβαση για τη σωτηρία του Συστήματος Υγείας

- Η προστασία της Δημόσιας Υγείας έχει άμεση προτεραιότητα 

 

 

 

pis.gr

Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ κ. Μιχαήλ Βλασταράκος προσκεκλημένος ομιλητής για το ασφαλιστικό στο Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής»

Ανεργία και μετανάστευση «μαστίζουν» τους νέους ιατρούς

Εισπρακτικός ο χαρακτήρας του κυβερνητικού σχεδίου για το Ασφαλιστικό

Αβέβαιο το μέλλον της νέας γενιάς αν δεν επικρατήσει ο ρεαλισμός

28.01.2016

 

 

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχάλης Βλασταράκος συναντήθηκε σήμερα στις 12.30 μ.μ., με τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, με τη συμμετοχή των Προέδρων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γεωργίου Στασινού και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Βασιλείου Αλεξανδρή.
«Ζήτησα από τον Πρωθυπουργό να παραμείνει ανεξάρτητο το Ταμείο μας ΕΤΑΑ, το οποίο παρότι δεν έχει πάρει μέχρι σήμερα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ούτε ένα ευρώ ως χρηματοδότηση, εν τούτοις εξακολουθεί να είναι βιώσιμο, παρά την απομείωση των αποθεματικών του, με διάφορους τρόπους (άτοκες καταθέσεις, δομημένα ομόλογα, PSI, κακοδιαχείριση κ.,λπ.). Το ΕΤΑΑ μπορεί να παραμείνει βιώσιμο για χρόνια στο πλαίσιο όμως της τριμερούς χρηματοδότησης. Τα ήδη υπάρχοντα αποθεματικά του Ενιαίου Ταμείου των Επιστημόνων, τα οποία ανέρχονται περίπου σε 3 δισ. ευρώ (κινητή και ακίνητη περιουσία), εισερχόμενα στη χοάνη ενός ενιαίου Ταμείου, θα χαθούν μαζί με τα υπόλοιπα, που τόσα χρόνια απομυζήθηκαν με κάθε τρόπο.

 

Ανέφερα στον Πρωθυπουργό ότι το 30% των αυτοαπασχολούμενων ιατρών αδυνατεί σήμερα να καταβάλει τις ήδη ισχύουσες εισφορές. Η αύξηση των εισφορών σε δυσθεώρητα ύψη (συνολικά 32% - 34% επί των καθαρών εισοδημάτων), μαζί με την υπερφορολόγηση η οποία για εφέτος αντιστοιχεί στο 35% των καθαρών εισοδημάτων, δημιουργεί μία συνολική επιβάρυνση της τάξεως του 70% επί των καθαρών εισοδημάτων. Ενας ιατρός που δηλώνει ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ (είναι το δηλούμενο καθαρό εισόδημα του μέσου όρου των αυτοαπασχολούμενων ιατρών σύμφωνα με στοιχεία Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2014) θα πρέπει να καταβάλει σε φόρους και εισφορές 14.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίσει τον ΕΝΦΙΑ, τα τέλη κυκλοφορίας και λοιπές  φορολογικές υποχρεώσεις. Άρα απομένει ένα μικρό εισόδημα με το οποίο πρέπει να καλύψει τις ανάγκες του. Δεν επιτρέπεται στη Γαλλία, όπου δεν υπάρχει ύφεση όπως στην Ελλάδα, ένας ιατρός με εισοδήματα 40.000 ευρώ, να πληρώνει εισφορές 3.300 ευρώ και στην Ελλάδα να καλείται να πληρώσει 14.000 ευρώ.
Τόνισα στον Πρωθυπουργό ότι το Φορολογικό Νομοσχέδιο δεν συνοδεύεται από καμία μελέτη, αναλογιστική ή οικονομική, δεν αποτελεί μεταρρύθμιση, και έχει δημοσιονομικά χαρακτηριστικά.
Αποδυναμώνει το παραγωγικό δυναμικό της χώρας, αυξάνει την παραοικονομία και οδηγεί στην ανεργία, την υπαλληλοποίηση και την μετανάστευση το πιο αξιόμαχο ιατρικό προσωπικό της χώρας.
Το Σύστημα Υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το ασφαλιστικό. Νέοι ιατροί δεν υπάρχουν σε πολλές ειδικότητες για να εργαστούν στην Ελλάδα, φεύγουν στο εξωτερικό όπου και παραμένουν. Ετσι, αυξάνεται δυναμικά ο δείκτης των συνταξιούχων σε σχέση με τους εργαζόμενους ιατρούς. Είναι σχεδόν βέβαια ότι σε μικρό χρονικό διάστημα το ΕΣΥ δεν θα μπορεί να λειτουργήσει, λόγω της «γήρανσής» του (ο μέσος όρος ηλικίας των επιστημόνων είναι 60 ετών) και της μη πρόσληψης μονίμων ιατρών. Το Νοσοκομειακό Σύστημα θα καταρρεύσει και η υγεία των πολιτών θα τεθεί σε κίνδυνο.
Ζήτησα από τον Πρωθυπουργό οι υπάρχουσες εισφορές να διατηρηθούν ως έχουν και μόνο για πολύ ψηλά εισοδήματα να γίνει μία μικρή προσαύξηση προκειμένου να μπορούν να καταβάλλονται.
Θα πρέπει να αναλογιστούμε όλοι τις ευθύνες μας, να δώσουμε ζωτικό χώρο να εργαστούν οι νέοι επιστήμονες στον τόπο τους αξιοπρεπώς, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας.
Η Κυβέρνηση θα πρέπει να αποσύρει αυτό το Νομοσχέδιο, να αρχίσει έναν ευρύ κοινωνικό διάλογο από μηδενική βάση, προκειμένου να υπάρξει προοπτική, η οποία θα οδηγεί όχι στο κλείσιμο κάθε ατομικής δραστηριότητος, αλλά στην ενδυνάμωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
Ο τόπος έχει ανάγκη από μεταρρυθμίσεις, οι οποίες οδηγούν στην αξιοπρεπή διαβίωση και λειτουργία και όχι στην απαξίωση και αποδυνάμωση».

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

 

pis

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Νοσοκομεία, ΠΕΔΥ, ΕΟΠΥΥ, Ασφαλιστικό και Ιατρική Διαφήμιση, στη συνάντηση του Π.Ι.Σ. με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας

 

Η λειτουργία του ΠΕΔΥ, η ανασυγκρότηση του ΕΟΠΥΥ και οι κενές θέσεις ιατρών και προσωπικού στα Δημόσια Νοσοκομεία, απασχόλησαν τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Στη συνάντηση, η οποία διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα, συζητήθηκαν επίσης η αναμόρφωση της ιατρικής νομοθεσίας, η ιατρική διαφήμιση, η νομοθετική ρύθμιση για την τακτοποίηση των  ληξιπρόθεσμων οφειλών και η εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας.

Τα θέματα που τέθηκαν από τον Π.Ι.Σ. είναι τα ακόλουθα:

-           Η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την σύγχρονη ιατρικής λειτουργία, η οποία εδώ και καιρό έχει υποβληθεί στο Υπουργείο και δεν δημιουργεί κανένα δημοσιονομικό κόστος.

-           Η αναμόρφωση του Προεδρικού Διατάγματος 84/2001, σε σχέση και με την άκρατη απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος και την πλανοδιακή άσκηση της ιατρικής.

-     Η ιατρική διαφήμιση, η οποία στις ημέρες μας έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Δημιουργούνται προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού, παραβίασης της ιατρικής δεοντολογίας και μετατροπή της ιατρικής λειτουργίας σε εμπορεύσιμο είδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα πρέπει το υπουργείο Υγείας να προωθήσει τις ρυθμίσεις εκείνες, οι οποίες θα σταματήσουν το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο, το οποίο θίγει ιατρούς και πολίτες.

-           Η λειτουργία του ΠΕΔΥ όσον αφορά τους ενταγμένους στο ΕΣΥ ιατρούς, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους άλλους υπηρετούντες. Όσον αφορά τους υπηρετούντες ιατρούς με δικαστικές αποφάσεις, χωρίς πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, ζητήθηκε η ένταξη σε προσωποπαγείς θέσεις και η επαναπρόσληψη επίσης σε προσωποπαγείς θέσεις, όσων απομακρύνθηκαν προκειμένου να διατηρηθεί η έστω και υποτυπώδης λειτουργία της ΠΦΥ. Η στήριξη και οργάνωση των μονάδων του ΠΕΔΥ, και της ΠΦΥ γενικότερα, ως πύλης εισόδου στο σύστημα, είναι αναγκαία τη σημερινή εποχή της ανθρωπιστικής κρίσης.

-           Νοσοκομεία: Ταχεία διεκπεραίωση προσλήψεων ιατρικού και λοιπού υγειονομικού προσωπικού, με ευελιξία στη διαδικασία πρόσληψης μονίμων ιατρών του ΕΣΥ. Οι επικουρικοί ιατροί δίνουν μόνο προσωρινές λύσεις. Το σύστημα της νοσοκομειακής περίθαλψης πρέπει να ανανεωθεί και να ενδυναμωθεί με ταχεία πρόσληψη μονίμων ιατρών. Είναι επιτακτική η ανάγκη η ενίσχυση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων, διότι οι ελλείψεις δημιουργούν προβλήματα που οδηγούν ακόμη και στην αναστολή λειτουργίας τμημάτων και κλινικών.

-           ΕΟΠΥΥ: Οργανωτική, λειτουργική και οικονομική ανασυγκρότηση του Οργανισμού. Σύναψη ανοιχτών συμβάσεων με όσους ιατρούς το επιθυμούν, με αύξηση της προκήρυξης των ιατρικών επισκέψεων (από τα περίπου 8 εκ. στα 30 εκ.), προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες του πληθυσμού. Αναβάθμιση της ιατρικής αμοιβής. Νομοθετική ρύθμιση για την παράταση των συμβάσεων των ιατρών του ΕΟΠΥΥ μέχρι τέλος του έτους, οι οποίες έχουν λήξει από τις 30/6/2015, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποζημίωσή τους. Νέο πλαίσιο συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ με τη συνεργασία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. 

-         Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι το 2011, οι οποίες αφορούν ποσό ύψους 300εκατ. ευρώ, δεν εκκαθαρίστηκαν μέχρι τις 31/12/2014 και επιστράφηκαν στο ΓΛΚ. Η νομοθετική ρύθμιση πρέπει να προβλέπει την μεταφορά αυτών των ποσών μέχρι το τέλος του 2015, προκειμένου να αποδοθούν στους παρόχους υπηρεσιών υγείας.  Επίσης, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος για την απευθείας μεταφορά των εισφορών ασθένειας στον ΕΟΠΥΥ από τα ασφαλιστικά ταμεία, που παρανόμως τις παρακρατούν. Ακόμη, πρέπει να αποδοθούν - όπως έχει ζητήσει το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ – οι οφειλόμενες εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων προς τον ΕΟΠΥΥ, οι οποίες αγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ, τη στιγμή μάλιστα που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των παρόχων αγγίζουν τα 1,8 δισ. ευρώ. 

-           Προώθηση της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας και της πλήρους ηλεκτρονικοποίησης του συστήματος για τον εξορθολογισμό του, της επιστημονικής εφαρμογής μέσω πρωτοκόλλων της ιατρικής λειτουργίας και της real-time παρακολούθησης του συστήματος υγείας για αποφυγή κατασπατάλησης πόρων.

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος κατά την παρέμβασή του τόνισε στον Υπουργό Υγείας ότι μέσα από συνέργειες και τις δημοσιονομικές προσαρμογές, τις οποίες έχουμε υποχρεωθεί να εφαρμόσουμε, πρέπει να αναζητήσουμε την προώθηση λύσεων με ορατά αποτελέσματα. Μέσα από τη συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών πρέπει να γίνει προσπάθεια ανακατανομής των δαπανών για την υγεία, εντός του προϋπολογισμού, διότι με τις δημόσιες δαπάνες υγείας, που αγγίζουν το 4% του ΑΕΠ, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ασφαλές σύστημα υγείας χωρίς μεγάλη επιβάρυνση των ασφαλισμένων πολιτών.

Ο Υπουργός Υγείας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας από τον πλευρά τους κατέγραψαν τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις του Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Αναφέρθηκαν στην προώθηση των προσλήψεων στα νοσηλευτικά ιδρύματα και γενικότερα στην πρόθεσή τους, μέσα από ανοιχτό διάλογο και βάσει των δυνατοτήτων τους, να κάνουν παρεμβάσεις ώστε το σύστημα υγείας το οποίο πραγματικά παρουσιάζει ελλείψεις σε όλα τα επίπεδα να μπορέσει να σταθεί όρθιο.

Συνεδρίαση του ΔΣ του ΠΙΣ

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Έγινε αποτίμηση της συνάντησης με τους Υπουργούς και αποφασίστηκε να καταρτιστούν λεπτομερείς εισηγήσεις για όλα τα θέματα από ομάδες εργασίας.

Συζητήθηκε επίσης το ασφαλιστικό ζήτημα, το οποίο είναι στην επικαιρότητα και αφορά το Ταμείο των Υγειονομικών (ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ). Όπως αναφέρθηκε, με την πρόσφατη κατάργηση των ευνοϊκών διατάξεων για μετάπτωση σε κατώτατη ασφαλιστική κλάση των ιατρών από 1/1/93, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Αποφασίστηκε η συνεργασία με τους άλλους φορείς του Ενιαίου Ταμείου (Μηχανικούς, Νομικούς κλπ.) ώστε να γίνουν κοινές παρεμβάσεις, με άξονα την ανεξαρτησία του Ταμείου.

Συζητήθηκε επίσης το θέμα της ιατρικής διαφήμισης όπως αναφέρθηκε και στους Υπουργούς, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις, κυρίως νομοθετικής φύσεως, προς την κατεύθυνση των εμπορικών επιχειρήσεων υγείας, ώστε το ιατρικό μέρος τους να αφορά το υπουργείο Υγείας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της εφαρμογής της ιατρικής δεοντολογίας και νομοθεσίας. Το θέμα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την Πολιτεία και όλη την κοινωνία, διότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Τα μικρομεσαία εργαστήρια και ιατρεία πλήττονται αφού δεν έχουν επί της ουσίας καμία προστασία.

Τέλος, αποφασίστηκε η συμμετοχή στην απεργία της 12ης Νοεμβρίου που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ με κυρίαρχα αιτήματα το ασφαλιστικό, τις φορολογικές και δυσβάσταχτες οικονομικές επιβαρύνσεις.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ

ΠΙΣ: Επιτακτική ανάγκη αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Παρόχων Υγείας

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπό συνθήκες ασφυκτικής πίεσης εργάζονται οι ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας λόγω της μη αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών και της επιβολής του clawback και rebate, έως το 2018. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί με το νέο τρόπο φορολόγησης που προβλέπει το 3ο μνημόνιο.
Tο θέμα της άμεσης αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών στους παρόχους υπηρεσιών υγείας, συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015.
Η νομοθετική ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του 2011, πρέπει να γίνει άμεσα, ώστε να μην απολεσθεί η δυνατότητα αποπληρωμής των παρόχων, μέσω της μη εκκαθάρισης του υπολοίπου των παροχών του 2011 και της επιστροφής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του αντίστοιχου ποσού.
Παράλληλα, έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, ότι έχει δοθεί η εντολή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ (ΠΕ.ΔΙ.), ώστε σύντομα να αποπληρωθεί το παρακρατηθέν ποσοστό του 10% των παροχών του 2012 και εν συνεχεία των υπολοίπων ετών.
Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. κ. Μιχαήλ Βλασταράκος, στην παρέμβαση του, σημείωσε ότι πρέπει γρήγορα να προχωρήσει η διαδικασία γι’ αυτές τις αποπληρωμές, καθώς επίσης και των παρόχων των Ταμείων που εισήλθαν στον ΕΟΠΥΥ μετά το 2012 (ΤΑΠΟΤΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΤΣΑΥ, ΝΑΤ, κ.λπ).
Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αύξηση των δαπανών για την υγεία, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων του γενικού προϋπολογισμού, ώστε οι πολίτες να μην αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους δυσβάστακτα ποσά για την περίθαλψή τους και να μην εγκαταλείπουν σταδιακά την υγεία τους.
Επιπλέον, οι πάροχοι υγείας όλων των κατηγοριών, θα πρέπει να αμείβονται μέσα στο συμβατικό χρόνο και χωρίς την ασφυκτική πίεση που υφίστανται σήμερα, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην ανεργία, τη μετανάστευση και την απογύμνωση του τόπου από ικανό και έμπειρο ιατρικό προσωπικό.
Ο Π.Ι.Σ. έχει ζητήσει συνάντηση του Δ.Σ. με τους νέους Υπουργούς Υγείας, ώστε να τεθούν επί τάπητος τα προβλήματα της υγείας και να συζητηθούν τρόποι αντιμετώπισής τους, σύμφωνα και με το πόρισμα της Συνδιάσκεψης των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας με το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015, στην Κω.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ

 

 

pis

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Να καταβληθούν τα οφειλόμενα στον ΕΟΠΥΥ ζήτησε ο Πρόεδρος του ΠΙΣ

κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού

 

 

Την καταβολή στον ΕΟΠΥΥ των οφειλομένων ποσών που έχουν παρανόμως παρακρατηθεί από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ανέρχονται σε 1,6 δισ. ευρώ, ζήτησε εκ νέου ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Βλασταράκος, ο οποίος συμμετέχει στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ ως εκπρόσωπος του συνόλου των παρόχων υγείας, δήλωσε ότι αν ο ΕΟΠΥΥ δεν καταφέρει να κινηθεί αποτελεσματικά προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΠΙΣ θα προβεί σε όλες τις νομικές ενέργειες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της αποπληρωμής των επαγγελματιών υγείας και της παροχής υπηρεσιών περίθαλψης στους ασφαλισμένους.

Επίσης, ζήτησε να αποδοθεί στους παρόχους το 10% που έχει παρακρατηθεί για υπηρεσίες τους από το 2012 (με γρήγορη εκκαθάριση) και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να πληρώνονται άμεσα, προκειμένου να μη φορολογούνται για χρηματικά ποσά που δεν έχουν εισπράξει. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι πρέπει να αλλάξει ο Ν.4308/άρθρο 11 (ΦΕΚ 251/24.4.2014), ως προς τις υπηρεσίες υγείας, καθώς δεν δύνανται οι πάροχοι υγείας να πληρώνονται 6-7 μήνες μετά την έκδοση του τιμολογίου τους.

Ο ΠΙΣ χαρακτηρίζει θετική την επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ κατά 46,2 εκατομμύρια ευρώ - όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Δημόπουλος - και ζητεί από την Πολιτεία να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες υγείας με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του έλληνα πολίτη και της ιατρικής λειτουργίας.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ

pis

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΙΣ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΥ : Βιώσιμο σύστημα υγείας με ευρωπαϊκό προσανατολισμό

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015

 

Οι Έλληνες ιατροί καλούνται να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία και η ασφαλής περίθαλψη του ελληνικού λαού, στη δίνη της μεγάλης κρίσης που βιώνουμε.

Το σύστημα υγείας πρέπει να γίνει βιώσιμο και ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας να αποτελέσει την πυξίδα των αποφάσεών μας.

Όλοι ενωμένοι, μακριά από διχαστικά κηρύγματα, σταθεροί στις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και του πολιτισμού, με νηφαλιότητα και ψυχραιμία, να έχουμε σταθερό προσανατολισμό προς την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και το ευρώ. Να αποφασίσουμε, με ευθυκρισία και αίσθημα ευθύνης, για την ασφάλεια της χώρας, της κοινωνίας, των παιδιών μας.

 pisΑθήνα, 26 Ιουνίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Π.Ι.Σ. στη Μυτιλήνη

 

 

Στη Μυτιλήνη μεταβαίνουν το Σάββατο ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος και ο Β΄ Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος νησιωτικής πολιτικής για την υγεία του Π.Ι.Σ. κ. Κων. Κουτσόπουλος, προκειμένου να επισκεφθούν τις Υγειονομικές Μονάδες του νησιού.

Σκοπός της επισκέψεως είναι να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι τα προβλήματα περίθαλψης που αντιμετωπίζουν τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι της Μυτιλήνης όσο και οι τουρίστες, ιδίως αυτή την περίοδο που η επισκεψιμότητα του νησιού αυξάνεται. Για το θέμα θα συναντηθούν με  τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου κ. Παναγιώτη Προβέτζα, τους εκπροσώπους του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο» και των Κέντρων Υγείας του νησιού.

Ο κ. Βλασταράκος και ο κ. Κουτσόπουλος θα επισκεφθούν επίσης την κινητή μονάδα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) που εστάλη στη Μυτιλήνη, με συνέργεια του Υπουργείου Υγείας, του ΚΕΕΛΠΝΟ και του Π.Ι.Σ., για την υγειονομική κάλυψη των προσφύγων και των μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ

 

pisΣτη Σύνοδο των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμετάσχει την Πέμπτη και την Παρασκευή, 11 και 12 Ιουνίου, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) κ. Μιχαήλ Βλασταράκος, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Ιατρικού Επιμελητηρίου της Τσεχίας (CzechMedicalChamber). 

Η Σύνοδος θα ασχοληθεί με θέματα ιατρικής λειτουργίας και περίθαλψης στα κράτη μέλη, όπως είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, οι συνθήκες εργασίας, οι αμοιβές των ιατρών, αλλά και η συνεργασία των εθνικών Ιατρικών Συλλόγων, των χωρών με τις Ευρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις, στις οποίες είναι μέλος και ο Π.Ι.Σ., όπως η Μόνιμη Επιτροπή Ευρωπαίων Ιατρών (C.P.M.E.), η Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών (U.E.M.S.) και η Έυρωπαϊκός Σύλλογος Νοσοκομειακών Ιατρών (A.E.M.H.).

Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. κ. Βλασταράκος θα προτείνει στους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνει η Σύνοδος του 2016 στην Κω και συγκεκριμένα στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα. 

Να σημειωθεί ότι στις 26 Σεπτεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα στην Κω, η Σύνοδος των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου θα γίνει αναπαράσταση του Όρκου του Ιπποκράτη από τους πρωτεύσαντες απόφοιτους ιατρούς, παρουσία των Προέδρων των Ιατρικών Σχολών της χώρας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ

Photo

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ. ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Διαπίστωσαν τις σοβαρές ελλείψεις των υγειονομικών μονάδων του Νομού

Τις Υγειονομικές Μονάδες της Κεφαλονιάς επισκέφθηκαν ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος και ο Β΄ Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος νησιωτικής πολιτικής για την υγεία του Π.Ι.Σ. κ. Κων. Κουτσόπουλος,  προσκεκλημένοι της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας κ. Σοφίας Ζαφειράτου, προκειμένου να συζητήσουν εκ του σύνεγγυς τα προβλήματα της περίθαλψης των κατοίκων του νησιού.

Το βράδυ της Παρασκευής, 29 Μαΐου, ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. απεύθυνε χαιρετισμό στην 13η Επιστημονική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κεφαλονιά με θέμα «Σύγχρονες απόψεις στα μεταβολικά νοσήματα», προσκεκλημένος του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Δρ. Ανδρέα Μελιδώνη, Συντονιστή Δ/ντή Α΄ Παθολογικής Κλινικής και Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο».

Το Σάββατο, 30 Μαΐου, οι κ.κ. Βλασταράκος και Κουτσόπουλος, μαζί με την Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας κ. Ζαφειράτου, τον Αντιπρόεδρο κ. Φώτη Αυγουστάτο και τη Γενική Γραμματέα κ. Μαρία Κομποθέκρα-Κοτσόρου, επισκέφθηκαν το Δημαρχείο Αργοστολίου, όπου ο Αντιδήμαρχος του Δήμου της Κεφαλονιάς κ. Ευάγγελος Κεκάτος έθεσε τα υγειονομικά προβλήματα που απασχολούν το Νομό (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικά Ιατρεία, Ιδιωτικές δομές, κ.λπ.) και απένειμε στον Πρόεδρο του Π.Ι.Σ. τιμητική πλακέτα του Δήμου της Κεφαλονιάς, τιμώντας στο πρόσωπό του όλον τον ιατρικό κόσμο για τη προσφορά και τα ερείσματα αλληλεγγύης που παρέχει στη κοινωνία.

Ακολούθως, μαζί με τον Διοικητή των νοσοκομείων Αργοστολίου και Ληξουρίου κ. Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο, επισκέφθηκαν το Γ.Ν. – Κ.Υ. του Ληξουρίου «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» και συζήτησαν με τους ιατρούς και το προσωπικό για τη λειτουργία του Νοσοκομείου, τις ελλείψεις και το ρόλο του ως συνδεδεμένου με το Νομαρχιακό Νοσοκομείο του Αργοστολίου.

Στη συνέχεια, μετέβησαν στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Αργοστολίου όπου μετείχαν σε Γενική Συνέλευση ιατρών, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου και συζήτησαν όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους ιατρούς και τη περίθαλψη.

Ακολούθησε επίσκεψη σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου, του οποίου η επισκεψιμότητα και η πληρότητα είναι μεγάλη, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Ενεχείρησαν στον Πρόεδρο του Π.Ι.Σ. απόφαση της συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου, όσον αφορά τη στελέχωση των τμημάτων σε ανθρώπινο δυναμικό, εκ των οποίων συνάγονται τα κάτωθι:

-       ΗΗ    Η λειτουργία του Παθολογικού Τμήματος είναι οριακή. Οι ανάγκες καλύπτονται από έναν επιμελητή Β και μία αποσπασμένη ιατρό από το Κέντρο Υγείας Ιθάκης, λόγω συνταξιοδότησης και αποχώρησης για διαφόρους λόγους των τριών εκ των τεσσάρων παθολόγων.

-       Εκκρεμεί ο διορισμός ενός αναισθησιολόγου.

-       Δεν λειτουργούν, λόγω ελλιπούς στελέχωσης, τέσσερις κλίνες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), οι οποίες υπάρχουν με πλήρη υποδομή σε καινούργια πτέρυγα που έχει δημιουργηθεί μετά από δωρεά.

-       Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης μόνιμης θέσης επιμελητή Β, καρδιολόγου καθώς και ανάκλησης της κατάργησης της τρίτης θέσης νεφρολόγου, στην οποία μπορεί να διορισθεί επικουρικός νεφρολόγος μέχρι την πλήρωση της θέσης από μόνιμο ιατρό.

-       Η λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, δυναμικότητας 20 κλινών, γίνεται σε δύο βάρδιες και οι απαιτήσεις είναι υψηλότερες, λόγω των αυξημένων αναγκών ειδικά τη θερινή περίοδο. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει άλλη μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης.

-       Χρειάζεται άμεση κάλυψη του Παιδιατρικού Τμήματος από επικουρικό παιδίατρο, προκήρυξη της κενής θέσης του παιδιάτρου και πρόσληψη παραϊατρικού προσωπικού στις κενές θέσεις (τουλάχιστον 3 άτομα).

-       Η αιμοδοσία χρειάζεται ενίσχυση με προκήρυξη θέσης βιοπαθολογίας ή αιματολογίας και επανασύσταση Β΄ θέσης ιατρού αιμοδοσίας.

-       Χρειάζεται άμεση προκήρυξη θέσης βιοπαθολόγου και πρόσληψη βιοχημικού και παραϊατρικού προσωπικού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του τμήματος.

-       Το Μαιευτικό Τμήμα χρειάζεται ενίσχυση με κάλυψη θέσεων Μαιευτικής Τ.Ε. 

-       Για το δερματολογικό, είναι απαραίτητη η επανασύσταση θέσης δερματολόγου. 

-       Στο φαρμακείο πρέπει να καλυφθεί η κενή οργανική θέση φαρμακοποιού.

-       Στο φυσικοθεραπευτήριο απαιτούνται δύο νέες θέσεις φυσικοθεραπευτών.

-       Το νοσηλευτικό προσωπικό ανέρχεται στο 1/3 των μονίμων και  χρειάζεται άμεση πρόσληψη τουλάχιστον επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού και προκήρυξη μονίμων θέσεων.

-       Απαιτείται κάλυψη των κενών ιατρικών θέσεων παραϊατρικού προσωπικού για τις ανάγκες υγείας των ασθενών.

-       Για τα ΤΕΠ, καθίσταται άκρως απαραίτητη η στελέχωση του τμήματος επειγόντων περιστατικών, όπως προβλέπεται σε αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση.

Έγινε επικύρωση της ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας, ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ιατρών, που προγραμματισμένα συγκλήθηκε στο χώρο του Νοσοκομείου, με την παρουσία του Προέδρου του Π.Ι.Σ. κ. Μ. Βλασταράκου και του Β΄ Αντιπροέδρου κ. Κων. Κουτσόπουλου, για την προσωρινή μετακίνηση, ενός εκ των τριών παθολόγων από το συνδεδεμένο Γ.Ν.-Κ.Υ. «Μαντζαβινάτειο» Ληξουρίου, προς το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Αργοστολίου, προκειμένου να μη μείνει ακέφαλο το τμήμα, επαναφορά της Γενικής Ιατρού του Κέντρου Υγείας Ιθάκης, στη θέση της, προκειμένου να μην αποδυναμωθεί το τμήμα ακόμη περισσότερο την τωρινή τουριστική περίοδο, καθώς και  μετακίνηση ενός Γενικού Ιατρού από το Κ.Υ. της Σάμης προς ενίσχυση των παθολογικών κλινικών των δύο αυτών Νοσοκομείων.

Ακολούθως εδόθη Συνέντευξη Τύπου από τον Πρόεδρο του Π.Ι.Σ. κ. Μ. Βλασταράκο, την Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας κ. Σ. Ζαφειράτου και τον Αντιδήμαρχο Υγείας της Νήσου κ. Ευάγγελο Κεκάτο.

Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. κ. Μ. Βλασταράκος ευχαρίστησε όλους τους ιατρούς για τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλουν για να κρατήσουν όρθιο το Σύστημα Υγείας, παρά τις ελλείψεις και την εξουθένωση, σωματική, ψυχική και υλική και τόνισε όλοι οι ιατροί να παραμείνουν άξιοι του όρκου και της αποστολής τους, ενισχύοντας την Ιπποκρατική ιδέα και στηρίζοντας την κοινωνία να ξεπεράσει την κρίση.

Συνέστησε σε όλους τους ιατρούς να μείνουν μακριά από αγκυλώσεις του παρελθόντος, διότι οι ανάγκες είναι πολλές, η χώρα περνά μεγάλη κρίση και οι πολίτες έχουν ανάγκη των σημαντικών υπηρεσιών τους.

Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. επισκέφθηκε επίσης τα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας, συζήτησε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι κάτοικοι όσο και οι υγειονομικοί του Νομού (Κεφαλονιά, Ιθάκη) και τους διαβεβαίωσε ότι θα τα μεταφέρει προς την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες.

Την Κυριακή, 31 Μαΐου, ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. κ. Μ. Βλασταράκος, μαζί με τον Β ΄ Αντιπρόεδρο κ. Κων. Κουτσόπουλο, την Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας κυρία Σ. Ζαφειράτου  και  μέλη του Δ.Σ. επεσκέφθησαν το Κέντρο Υγείας Σάμης, όπου διαπίστωσαν την υποδειγματική λειτουργία του. Συνεχάρησαν τον Διευθυντή και το προσωπικό για την προσπάθεια που καταβάλλουν και την περίθαλψη που προσφέρουν στον πληθυσμό της περιοχής.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ξεπερνώντας την κρίση που βιώνουμε, η Πολιτεία θα δράσει εγκαίρως, προκειμένου να αναταχθεί η υγειονομική και η ανθρωπιστική κρίση που βιώνουμε, αλλά και να ενισχύσουμε περαιτέρω την επισκεψιμότητα στην Ελλάδα με την επαρκή στελέχωση των δομών υγείας των νησιωτικών και άλλων περιοχών, προκειμένου οι θαυμαστές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του ωραίου κλίματος της Ελλάδος, να έχουν την αναγκαία υγειονομική κάλυψη, όταν και εφόσον τη χρειαστούν.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ

pisΑθήνα, 27 Μαΐου 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΙΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Σύσκεψη μεταξύ της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κυρίας Κατερίνας Σαββαΐδου και του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκου, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, παρουσία του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ κ. Κων. Μπαρούς και υπηρεσιακών παραγόντων. Η συνάντηση ορίστηκε με παρέμβαση του Υπουργού Υγείας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τις βεβαιώσεις αποδοχών που έχουν σταλεί στους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ ζήτησε από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να διορθωθούν οι βεβαιώσεις αποδοχών και να σταλούν στους παρόχους υγείας νέες, με τα χρηματικά ποσά τα οποία έχουν στην πραγματικότητα αποδοθεί.

Ο κ. Βλασταράκος σημείωσε ότι  δεν έχει υπολογιστεί το ποσόν των 24 εκατομμυρίων ευρώ των διαγνωστικών εξετάσεων στον προϋπολογισμό των 328 εκατομμυρίων ευρώ του 2014. Επίσης, ανέφερε ότι δεν έχει υπολογιστεί το clawback του δευτέρου εξαμήνου του 2014, καθώς και τα clawback και rebateσύμφωνα με το ατομικό όριο κάθε παρόχου.

Η κυρία Σαββαΐδου εξέφρασε την πρόθεσή της να τακτοποιήσει το ζήτημα προς την κατεύθυνση της φορολόγησης των πραγματικών χρηματικών ποσών που έχουν αποδοθεί στους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Για το θέμα αυτό και προκειμένου να γίνουν οι ανάλογες ρυθμίσεις ορίστηκε συνάντηση μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων του ΕΟΠΥΥ και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ

 pis

Αθήνα 26.5.2015
ΑΠ: 1290


Προς τον                                                            
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

κ.Δ. Κοντό

Ενταύθα     

                                                                 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κατά την συνεδρίαση της 22ας Μαΐου 2015 και σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής με αριθμ.πρωτ. 1223/18.5.2015 θέτει υπόψιν σας τα κάτωθι:

Η ανακοστολόγηση των 694 συνολικά εξετάσεων που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, εκ των οποίων οι 54 καλύπτουν το 75% της συνολικής δαπάνης των διαγνωστικών εξετάσεων που επικαλείστε, ουσιαστικά αφορά υποκοστολόγηση και όχι ανακοστολόγηση. Άρα ο όρος πρέπει να αναθεωρηθεί. Επιπλέον, η ασφαλιστική τιμή είναι κάτω του κρατικού τιμολογίου.

Το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ προκειμένου να είναι σε θέση να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση ζητά την αποσαφήνιση των κάτωθι:

 • Ποιές είναι οι 694 εξετάσεις και ποιές οι 54, καθώς αυτό δεν διευκρινίζεται στη σχετική επιστολή σας.
 • Ποιές είναι οι χώρες αναφοράς, οι ασφαλιστικές τιμές των εξετάσεων σε αυτές και τα συγκριτικά στοιχεία, στα οποία βασίζεστε, και ποιές τιμές εν τέλει προτείνετε.
 • Ποιοί είναι οι λόγοι για τους οποίους καθυστερεί η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος και η real time παρακολούθηση των διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και η  εφαρμογή των κατευθυντηρίων συνταγογραφικών οδηγιών που σας παρέδωσε επισήμως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, κατόπιν συνεργασίας με τις Επιστημονικές Εταιρείες και  Ενώσεις. Δεδομένου ότι, έγινε η εφαρμογή με δική σας πρωτοβουλία άλλων  κατευθυντηρίων οδηγιών,  ενώ ο τέως Υπουργός Υγείας κ. Αδ. Γεωργιάδης, είχε δηλώσει ότι  θα αγόραζε εφαρμογή λογισμικού συστήματος το οποίο θα έδινε στην ΗΔΙΚΑ προκειμένου να υποστηρίξει πλήρως την πρόταση που κατέθεσε ο Π.Ι.Σ.
 • Ποιός είναι ο λόγος που εφαρμόσατε καθυστερημένα τα αριθμητικά όρια στις αρχές του έτους 2015, καθώς και τα παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων τα οποία δεν εκδίδονται κατά τον σωστό τρόπο, σύμφωνα με πληροφορίες μας (σε ένα παραπεμπτικό υπερβαίνεται το αριθμητικό όριο, ενώ θα έπρεπε να εκδίδονται δύο).
 • Βάσει ποιου κριτηρίου συγκρίνονται ανόμοιες υπηρεσίες, με τάση ισοπέδωσης και απαξίωσης ολοκληρωμένων ιατρικών πράξεων προς τους ασφαλισμένους προσομοιάζοντας τες σκόπιμα με υπηρεσίες από εργαστήρια αναφοράς προς τρίτους;
 • Η εφαρμογή των μέτρων rebate clawback για τον εξορθολογισμό της δαπάνης για το διαγνωστικό τομέα έχουν επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα και έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης εργαστηριακών και ιατρικών πράξεων. Τι σας οδηγεί να πιστεύετε ότι η μείωση κατά 50% των ήδη υποβαθμισμένων αμοιβών του εργαστηριακού τομέα χωρίς την παράλληλη εφαρμογή αξιόπιστων ελεγκτικών μηχανισμών, θα οδηγήσει σε περιορισμό της σχετικής δαπάνης, αφού η ανάθεση του ελεγκτικού έργου σε ΙΕΕ έχει αποτύχει οικτρά;

Ζητούμε λοιπόν προκειμένου να έχουμε πλήρη πρόταση να μ&al